🌎 Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów europejskich. Wielkość zasobów wodnych stawia nas na 26 miejscu w Europie. Zużycie wody w Polsce z roku na rok rośnie. Woda wykorzystywana jest głównie przez przemysł (ok. 67%), gospodarkę komunalną (ok. 21%) oraz rolnictwo i leśnictwo (ok.12%). Oszczędzanie wody stało się więc koniecznością. 🌎 

Bardzo dobrym sposobem jest zbieranie wody deszczowej, którą można wykorzystać w niektórych urządzeniach domowych. Zwłaszcza w tych, które zużywają jej najwięcej. Nasuwa się pytanie, gdzie można jej użyć? 🧐

  • Można nią podlewać ogrody. Woda deszczowa jest miękka, a co ważne nie występują w niej związki magnezu i wapnia.
  • Nadaje się idealnie do prania (oszczędność środków piorących).
  • Do mycia samochodów.

Pamiętajmy jednak, że deszczówka nie nadaje się do picia ani na potrzeby higieniczne, mimo iż ma lepsze właściwości, niż wody w zbiornikach naturalnych. 

Jak najlepiej zbierać taką deszczówkę? 👍🏻

Najłatwiej jest zbierać deszczówkę z dachu pokrytego dachówką lub blacho-dachówką. Można zebrać w ten sposób około 90% opadającego deszczu. Najbardziej rozpowszechniony sposób pozyskiwania deszczówki to:

  • wykonanie instalacji zbiornikowej do magazynowania i wykorzystania wody deszczowej w gospodarstwie domowym,
  • zamontowanie w rurze spustowej zbieracza deszczówki.

Każdy z nas zyska na ochronie środowiska ❤️