Polityka prywatności

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Digitouch spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (właściciel marki binbox.pl) z siedzibą w Suchym Lesie, adres : ul. Różana 6, 62-002, Suchy Las, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 08.04.2002 pod numerem KRS: 0000103375, NIP: 777-26-35-162, Regon: 634293184.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetworzeniu mogą ulec dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP oraz dodatkowe informacje niezbędne w celu obsługi zapytań i zgłoszeń, które Państwo do nas kierują (np. przez formularz kontaktowy czy rejestrację w naszym sklepie internetowym) i kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

3.PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy (jeśli świadczymy Państwu usługi), a także nasz uzasadniony interes, w szczególności polegający na umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz na możliwości zapytania Państwa o zgodę niezbędną do przedstawienia naszej oferty handlowej.

4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
a. wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez Digitouch Sp. z o.o. (właściciela marki binbox.pl) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
b. marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Digitouch Sp. z o.o., do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
c. finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
d. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Digitouch Sp. z o.o., do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
e. prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Digitouch Sp. z o.o., przez okres 5 lat od zakończenia umowy;

5. ODBIORCY DANYCH

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych oraz firmom dostawczym i kurierskim.

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrażą Państwo skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Państwa danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, mogą się Państwo skontaktować z biurem Digitouch Sp. z o.o. w Suchym Lesie, lub wysyłając maila na adres: .

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.