Zadbajmy wspólnie o nasze dobro.
21 WRZEŚNIA jest MIĘDZYNARODOWYM DNIEM POKOJU! 😃
Zjednoczmy się, by wzajemnie pomóc NASZEJ PLANECIE. 🌍