Zadbajmy wspólnie o nasze dobro.
21 WRZEŚNIA jest MIĘDZYNARODOWYM DNIEM POKOJU!😃
Zjednoczmy się by wzajemnie pomóc NASZEJ PLANECIE.🌍