Recykling jest metodą ograniczania ilości odpadów produkowanych przez człowieka. Jest to też proces polegający na powtórnym wykorzystaniu odpadów do wytworzenia nowego produktu, zazwyczaj o takim samym lub podobnym przeznaczeniu. Dane GUS z 2022 roku pokazują, że przeciętny Polak wytwarza rocznie około 355 kg odpadów! 🗑️ Zaledwie 25% z nich jest poddawanych recyklingowi. Na szczęście z roku na rok przetwarza się coraz więcej odpadów komunalnych. Ideą recyklingu jest maksymalizowanie ponownego wykorzystania odpadów, co jest możliwe na ogromną skalę. ♻️ Recykling ogranicza także zużycie surowców takich jak np. ropa naftowa lub bardzo cenna woda, których używa się do produkcji plastiku. Proces recyklingu może wydawać się nudny, ale wiążą się z nim ciekawostki:

  • Statystyczny Polak wyrzuca w ciągu roku około 56 szklanych opakowań, które nadają się w 100% do recyklingu. Każda szklana butelka wprowadzona na nowo do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do zasilenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny. 💡
  • Każda tona odzyskanej makulatury, do której trzeba ściąć średnio 17 drzew, pozwala zaoszczędzić 1200 litrów wody. 🌳
  • W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać. Sześć puszek to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa. 🚗
  • Około 2 miliony ptaków i ssaków wodnych ginie na skutek połknięcia plastikowych odpadów wrzucanych do mórz i oceanów. 🥺